Tietosuoja ja oikeudet

Tietosuoja ja oikeudet

Tietosuojaseloste 26.6.2022

Rekisterinpitäjä:
Tmi Rakastava Sydän/Antti Aalto
Y-tunnus 2311478-0
Lamminraittie 39 E
16900 Lammi
antti@rakastavasydan.fi
www.rakastavasydan.fi

Kerään henkilötietoja tilausten käsittelyä ja tilattujen palvelujen toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet tietojen säilyttämisestä. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tehdä tilausta minulta, jos et anna henkilötietojasi.

Kerään henkilötietoja myös markkinointia varten. Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Kaupasta tilatessasi annat minulle luvan olla sinuun yhteydessä tekemääsi tilaukseen liittyvässä jälkimarkkinointitarkoituksessa. Suostumuksen muuhun markkinointiin, kuten sähköpostilistalle sähköpostiosoitteesi liittämiseen pyydän sinulta erikseen.

En tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • yritykseni ja sen työntekijät
 • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitoni
 • IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujani

Käyttäessäsi Holvi Verkkokauppaani Holvi Payment Services Oy käyttää tietojasi heidän käyttöehtojensa kuvaamalla tavalla, jotka löytyvät Verkkokauppani alaviitteestä Holvin käyttöehdot.

Säilytämme henkilötietojasi:

 • verkkokaupassa viiden vuoden ajan
 • sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mahdollisessa ristiriita- tai riitatilanteessa otathan minuun rohkeasti yhteyttä.

Sinulla on tämän lisäksi käytettävissäsi seuraavat oikeudelliset kanavat:

 • Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
 • Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)
 • Kuluttaja voi viedä verkkokaupassa tehtyä kauppaa koskevan riitansa ODR-foorumin (http://ec.europa.eu/odr) kautta riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi, jos myyjä ja kuluttaja eivät pääse keskenään sovintoon.